Znajdź na stronie
 
   
  Kontakt  
 

 Siedziba

SOFTAR Sp. z o.o.
03—801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 47
tel. (0—22) 619—21—92, fax. (0—22) 619—25—29
email:biuro@softar.com.pl

NIP 521—009—11—41
REGON 012596673
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000097926
kapitał zakładowy:
250 000,— zł

PARTNER
(poczta od Dystrybutorów) email: partner@softar.com.pl
Dział Handlowy
Wiesława Flis tel. wew. 23 email: wiesia@softar.com.pl
Dział Analiz — zgłaszanie wniosków
klient@softar.com.pl
WebMaster
email: webmaster@softar.com.pl

 Formularz kontaktowy

Firma:
Zgłaszający:
Adres (kod, miasto, ulica):
Tel./fax.:
E—mail:
Uwagi:
  
 
 
Data aktualizacji: 2020.10.27